Bắn Cá Rồng - Tải APK


Bắn Cá Rồng - Tải IOS

B1: Ấn vào " Download " để cài đặt app.
B2: Sau khi cài đặt Bắn Cá Rồng thành công bạn cần vào:
Cài đặt→ C.Đ chung→ Quản lý thiết bị→ Chọn nhà cung cấp có game bắn cá rồng → Tin cậy
Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download